Gezondheidsrisico's door Ephedra in voedingssupplementen
Open

Richtlijnen
14-10-2003
A.J.H.P. van Riel, I. de Vries en J. Meulenbelt

Auteursinformatie

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Postbak 104, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.
Mw.ir.A.J.H.P.van Riel, bioloog-toxicoloog; I.de Vries, internist-toxicoloog en dr.J.Meulenbelt, internist-intensivist-toxicoloog (beiden tevens: UMC Utrecht, Zorgeenheid Acute Geneeskunde en Infectieziekten, Intensive Care Klinische Toxicologie, Utrecht).
Correspondentieadres: mw.ir.A.J.H.P.van Riel