Gezondheidsraadrapport 'Het chronische-vermoeidheidssyndroom'; terechte afstand van de lichaam-geestdichotomie met het oog op effectieve preventie en behandeling
Open

Commentaar
08-04-2005
J.H. Bolk

Op 25 januari 2005 werd door de Gezondheidsraad het advies ‘Het chronische-vermoeidheidssyndroom’ (CVS) aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).1 Het CVS wordt in dit rapport een reële, ernstig invaliderende aandoening genoemd, die voor de persoon die eraan lijdt beperkingen oplegt in het persoonlijk, beroepsmatig en sociaal functioneren. De diagnose ‘CVS’ wordt veelal gesteld aan de hand van een internationaal erkende casusdefinitie van de Centers for Disease Control (CDC) in de Verenigde Staten uit 1994. Het CVS behoort tot de categorie ‘lichamelijk onverklaarde klachten’, waartoe ook een aantal andere en verwante syndromen behoren, zoals fibromyalgie, ‘repetitive strain injury’ (RSI), het chronisch whiplash-syndroom, het prikkelbaredarmsyndroom, het chemisch overgevoeligheidssyndroom, maar ook het Bijlmermeer-syndroom of het Golf- of Cambodja-syndroom. Het gaat om syndromen met een veelheid aan klachten, die onderling een grote overlap vertonen en waarbij steeds een andere hoofdklacht de aanleiding is voor een bezoek ...