Gezondheidsraad-rapport over gebruik van benzodiazepinen
Open

Commentaar
18-03-1999
H.G.M. Rooijmans
Aanvaard op 01-02-1999.
Gepubliceerd op 18-03-1999.
In print verschenen in week 11 1999.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:551-2