Gezondheidsproblemen van migranten zonder geldige verblijfsvergunning

Somatische en psychiatrische klachten bij migranten die vragen om onderdak
Onderzoek
11-09-2019
Michiel P. Rietveld, Thijs J.L. Fassaert, Christel J.M. Grimbergen, John J.G. Bombeeck en Matty A.S. de Wit
Aanvaard op 12-06-2019.
Gepubliceerd op 11-09-2019.
In print verschenen in week 37 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3729