Gezondheid en ziekte in Nederland; het Nationaal Kompas Volksgezondheid als informatiebron
Open

Stand van zaken
04-02-2005
H.F. Treurniet, N. Hoeymans, R. Gijsen en M.J.J.C. Poos

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.
Mw.dr.H.F.Treurniet, mw.dr.ir.N.Hoeymans en hr.drs.R.Gijsen, epidemiologen; hr.drs.M.J.J.C.Poos, wiskundige.
Correspondentieadres: mw.dr.H.F.Treurniet.