Gezondheid en ziekte in Nederland; het Nationaal Kompas Volksgezondheid als informatiebron
Open

Stand van zaken
04-02-2005
H.F. Treurniet, N. Hoeymans, R. Gijsen en M.J.J.C. Poos
Aanvaard op 17-08-2004.
Gepubliceerd op 04-02-2005.
In print verschenen in week 5 2005.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:226-31