Gezamenlijk beslissen, hoezo? Arts-patiëntcommunicatie over palliatieve chemotherapie
Open

Klinische les
07-10-1997
I. Varekamp, C.G. Koedoot, P.J.M. Bakker, A. de Graeff en J.C.J.M. de Haes
Aanvaard op 18-06-1997.
Gepubliceerd op 07-10-1997.
In print verschenen in week 40 1997.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1897-900