Gewichtsafhankelijk doseren van aspirine

In farmacologisch en cardiologisch perspectief
Commentaar
03-12-2018
Sander A.J. Damen, Marc A. Brouwer en C. (Kees) Kramers

Het gebruik van aspirine (acetylsalicylzuur) ter preventie van cardiovasculaire gebeurtenissen (‘events’) heeft sinds de eerste publicatie over patiënten met een recent doorgemaakt hartinfarct in de jaren 70 een grote vlucht genomen.1 Ondanks de veelheid aan beschikbare doses is gekozen voor een lage dosis aspirine.2 Lage doses aspirine (75-100 mg) hebben een vergelijkbare effectiviteit, maar gaan gepaard met een lager bloedingsrisico dan hoge doses aspirine (≥150 mg). De auteurs van een recente meta-analyse zetten echter vraagtekens bij het gebruik van één dosis aspirine voor alle patiënten. Deze studie liet namelijk zien dat patiënten met een hoger lichaamsgewicht (≥ 70 kg) weinig baat hebben bij lage doses aspirine, terwijl hogere doses bij hen wel effectief bleken.3 Om deze studie op zijn merites te beoordelen, verdient een aantal aspecten kritische beschouwing.

Farmacologisch perspectief

De antitrombotische werking van aspirine berust op acetylering van het enzym cyclo-oxygenase-1 in de trombocyt. Omdat een trombocyt geen celkern heeft, zorgt acetylering van ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing