Geneesmiddelen bij hyperlipidemieën
Open

09-09-1987
P.M.J. Stuyt
Zie ook de artikelen op bl. 1558, 1560 en 1564.

INLEIDING

Het doel van de behandeling van patiënten met hyperlipidemie (HLP) is: (1) het verminderen van het risico van hart- en vaatziekten, (2) het doen verdwijnen van ontsierende xanthomen, (3) het verminderen van het risico van pancreatitis. De laatste twee doelstellingen zijn onbetwist; het is echter lange tijd controversioneel geweest of verlaging van het lipidengehalte in het serum leidt tot vermindering van het cardiovasculaire risico. Inmiddels zijn er zoveel bewijzen voor de zogenaamde lipidenhypothese dat onlangs bij achtereenvolgende bijeenkomsten van Amerikaanse, Europese en Nederlandse deskundigen overeenstemming is bereikt over richtlijnen ter verlaging van het cholesterolgehalte in het serum om cardiovasculaire ziekten te voorkomen.13

De keuze van de soort behandeling is afhankelijk van het type HLP. De klassieke indeling is gebaseerd op de beschrijving van het serummonster volgens Fredrickson (type I t.m. V). Een andere indeling is gebaseerd op ...