Genderverschillen in psychologische klachten bij ischemische hartziekte

Stand van zaken
04-12-2018
Paula M.C. Mommersteeg en Angela H.E.M. Maas

Auteursinformatie

Tilburg University, Center of Research on Psychology in Somatic diseases, afd. Medische en Klinische Psychologie: dr. P.M.C. Mommersteeg, bioloog. Radboudumc, afd. Cardiologie, Nijmegen: prof.dr. A.H.E.M. Maas, cardioloog.

Contact: P.M.C. Mommersteeg (P.M.C.Mommersteeg@uvt.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: de auteurs hebben een subsidie ontvangen van ZonMw en de Hartstichting binnen het programma ‘Gender en gezondheid’ (#849100001). ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Paula M.C. MommersteegICMJE-formulier
Angela H.E.M. MaasICMJE-formulier