Genderverschillen in psychologische klachten bij ischemische hartziekte

Stand van zaken
04-12-2018
Paula M.C. Mommersteeg en Angela H.E.M. Maas
Aanvaard op 26-08-2018.
Gepubliceerd op 04-12-2018.
In print verschenen in week 49 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2961