Geluk voorspellen voor medische specialismen
Open

Wat heeft het jaar 2013 voor u in petto?
Stand van zaken
21-12-2012
Frank H. Weimer en Tom J.G. Gevers

Auteursinformatie

UMC St Radboud, afd. Maag-, Darm-, en Leverziekten, Nijmegen.

Drs. F.H. Weimer en drs. T.J.G. Gevers, arts-onderzoekers.

Contactpersoon: drs. F.H. Weimer (frank.weimer@gmail.com).

Verantwoording

Belangenconflict: beide auteurs hebben deelgenomen aan ‘Sterren voorspellen op het ijs’. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 november 2012

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Frank H. WeimerICMJE-formulier
Tom J.G. GeversICMJE-formulier