Geen relatie tussen borstkanker en persoonlijkheid
Open

In het kort
08-12-2008
J.O.M. Zaat

Reacties (1)

R.C. Jansen
05-03-2009 10:47

Geen relatie tussen borstkanker en persoonlijkheid

In dit referaat wordt gemeld dat Bleiker et al. in hun onderzoek met vragenlijsten geen relatie vonden tussen psychische kenmerken en de kans op borstkanker. Ik heb in mijn proefschrift al aangegeven dat in de psycho-oncologie tegenstrijdigheid of afwezigheid van bevindingen vooral optreedt bij vragenlijsten, niet of veel minder bij interviews, projectieve testen of scoring door derden [1]. De conclusie na het onderzoek van Bleiker et al. zou moeten zijn dat in de psycho-oncologie voortaan wordt afgezien van vragenlijsten. De enige mogelijke uitzondering betreft vragenlijsten met een element van zelfreferentie. Forsén en Luoma zagen een veel langere 7-jaarsoverleving (87 versus 34%) bij vrouwen met borstkanker die zichzelf beoordeelden als 'origineel, onafhankelijk, bijzonder' dan bij vrouwen die zich typeerden als 'gewoon, zoals de anderen' [2]. Wellicht werkt dit type vragen zelfversterkend: een vrouw die zichzelf onafhankelijk vindt, zal dat ook durven aangeven, terwijl een vrouw die zo gewoon mogelijk wil zijn, dat eveneens zo zal presenteren. De referent opent met de opmerking dat patiënten soms lijden onder de vraag of hun stemming of persoonlijkheid heeft bijgedragen aan de ziekte. Ik heb eveneens in mijn proefschrift al aangegeven dat hier de misvatting ligt dat zoiets dan ook 'je eigen schuld' zou zijn. Belangrijker vind ik dat ik veel mensen juist tot leven heb zien komen, nadat ze zich deze vraag stelden en de dimensies van hun leven en persoonlijkheid verkenden. Literatuur [1] Schilder JN. Spontane regressie van kanker [proefschrift]. Rotterdam: Erasmus Universiteit; 1996. [2] Forsén A, Luoma M. Psychosocial factors and survival in breast cancer. International congress of Psychosocial Oncology: Beaune; 1992. Sint Nicolaasga Dr. Hans Schilder