Geen hocus POCUS

Ter discussie
17-09-2020
Julien B.C.M. Puylaert en Rick R. van Rijn
Aanvaard op 30-04-2020.
Gepubliceerd op 17-09-2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5121