Geen antidepressiva voor depressie bij ziekte van Alzheimer

In het kort
27-10-2011
Oswald J.N. Bloemen en Aart H. Schene
Gepubliceerd op 27-10-2011.
In print verschenen in week 48 2011.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A4018