Gebruik van L-tryptofaan-bevattende voedingssupplementen ontraden

WVC-Voorlichtingsdienst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:408

In verschillende landen zijn onlangs van overheidswege waarschuwingen uitgegaan met betrekking tot het gebruik van L-tryptofaan-bevattende produkten. Aanleiding hiervoor zijn enkele honderden meldingen in de Verenigde Staten van het ontstaan van ziekteverschijnselen (met name koorts, huiduitslag, spier- en gewrichtspijn, longklachten en eosinofilie van het bloed) in vermoedelijke samenhang met L-tryptofaan. Het is nog onduidelijk op welke wijze L-tryptofaan, of een eventuele verontreiniging, voor het ontstaan van deze ziekte verantwoordelijk is. Hoewel L-tryptofaan in ons land geen geregistreerd geneesmiddel is, bestaat de indruk dat het wel voor geneeskundige toepassing wordt gebruikt. Daarnaast kan L-tryptofaan bestanddeel zijn van eiwithoudende voedingsmiddelen en zg…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties