Geboortedaling eind 19e en eerste helft 20e eeuw
Open

Coïtus interruptus belangrijkste vorm van anticonceptie
Geschiedenis
30-01-2009
Pieter E. Treffers

Auteursinformatie

Prof.dr. P.E. Treffers, emeritus hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie, Amsterdam (p.e.treffers@hccnet.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 mei 2008