Galvorming en cholestase
Open

Stand van zaken
15-12-2000
P.L.M. Jansen, M. Müller en F. Kuipers
Aanvaard op 22-09-2000.
Gepubliceerd op 15-12-2000.
In print verschenen in week 50 2000.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2384-91