Galactorroe en gynaecomastie als bijwerkingen van geneesmiddelen
Open

02-12-1993
R.H.B. Meyboom, J. Assies, P.M.L.A. van den Bemt en G.H.P. de Koning

Galactorroe en gynaecomastie zijn in bepaalde levensfasen frequent voorkomende en onschuldige verschijnselen. Soms ligt er echter een ernstige ziekte, bijvoorbeeld een hormoonproducerende tumor, aan ten grondslag. Daarnaast is er een groot aantal verschillende geneesmiddelen dat galactorroe en gynaecomastie kan veroorzaken. Een goede kennis van deze geneesmiddelen is nodig om bij deze patiënten het juiste beleid te kunnen vormen. Er is weinig bekend over de vraag welke geneesmiddelen in ons land de voornaamste oorzaken van galactorroe en gynaecomastie zijn. Met behulp van intensieve rapportage van bijwerkingen in het kader van de stichting Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (LAREB) wordt over deze en andere bijwerkingen waardevolle informatie verkregen.