Fysiologie en pathofysiologie van de 'intrinsic factor'-secretie en de cobalamine(vitamine B12)-absorptie
Open

Stand van zaken
22-09-1992
H.P.M. Festen
Aanvaard op 03-12-1991.
Gepubliceerd op 22-09-1992.
In print verschenen in week 38 1992.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1851-6