De huidige opinie

Fysieke training vóór en na een grote operatie*

Klinische praktijk
Jordi Elings
Thomas J. Hoogeboom
Jaap J. Dronkers
Erik H.J. Hulzebos
Nico L.U. van Meeteren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A7860
Abstract

Samenvatting

  • Functieverlies vóór, tijdens en na een grote operatie is een frequent probleem onder ouderen. Een van de belangrijkste oorzaken is inactiviteit van de patiënt. Pre- en postoperatieve therapeutische training zou de nadelige gevolgen van een ziekenhuisopname wegens een grote operatie kunnen terugdringen of zelfs voorkómen.
  • Er zijn aanwijzingen dat het preoperatief trainen van patiënten – vooral fragiele patiënten – vóór een hart-, buik- of thoraxoperatie of gewrichtsvervangende operatie veilig, effectief en doelmatig is. De effectiviteit van de preoperatieve training is alleen voor hartoperaties wetenschappelijk vastgesteld.
  • Preventief trainen voor buik- en thoraxoperaties en gewrichtsvervangende operaties lijkt eveneens effectief, op voorwaarde dat deze wordt aangeboden aan hoogrisicopatiënten.
  • Postoperatieve klinische revalidatie moet vroegtijdig beginnen, bij voorkeur binnen 4 h na de operatie.
  • Vervolgstudies naar de effectiviteit van perioperatieve training dienen zich te richten op adequate selectie van hoogrisicopatiënten en de evaluatie van hoogintensieve trainingsinterventies.
Auteursinformatie

*Dit artikel is gebaseerd op een onderzoek dat eerder werd gepubliceerd in Current Opinion in Anaesthesiology (2014;27:161-6) met als titel ‘Merits of exercise therapy before and after major surgery’. Afgedrukt met toestemming.

Diakonessenhuis, afd. Fysiotherapie, Utrecht.

Drs. J. Elings, fysiotherapeut (tevens: onderzoekschool CAPHRI, afd. Epidemiologie, Maastricht).

Universiteit Maastricht, onderzoekschool CAPHRI, afd. Epidemiologie, Maastricht.

Dr. T.J. Hoogeboom, fysiotherapeut n.p. en bewegingswetenschapper; prof.dr. N.L.U. van Meeteren, fysiotherapeut n.p. (tevens: Centre for Care Technology Research, Maastricht en Directeur Topsector Life Sciences and Health, Den Haag).

Ziekenhuis Gelderse Vallei, afd. Fysiotherapie, Ede.

Dr. J.J. Dronkers, fysiotherapeut en bewegingswetenschapper.

UMC Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Kinderbewegingscentrum, Utrecht.

Dr. E.H.J. Hulzebos, (sport)fysiotherapeut, bewegingswetenschapper en medisch fysioloog.

Contact drs. J. Elings (jelings@diakhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jordi Elings ICMJE-formulier
Thomas J. Hoogeboom ICMJE-formulier
Jaap J. Dronkers ICMJE-formulier
Erik H.J. Hulzebos ICMJE-formulier
Nico L.U. van Meeteren ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties