Fusidinezuur of jodium voor de behandeling van impetigo?
Open

In het kort
11-03-2002
W. Hart

In de standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap wordt als eerste keuze voor de behandeling van impetigo een lokale behandeling met het antibioticum fusidinezuur geadviseerd. Koning et al. hebben daarom in een gerandomiseerd en dubbelblind onderzoek de werkzaamheid van fusidinezuurcrème vergeleken met een placebocrème bij de behandeling van impetigo bij 184 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, afkomstig van 58 huisartsenpraktijken uit de regio Rotterdam. Voordat de crèmes werden opgebracht, werden de laesies tweemaal daags gewassen met een shampoo met povidon-jood. De behandeling moest worden voortgezet tot de huidafwijkingen waren verdwenen, met een maximum van 14 dagen. Na 1 week behandeling was 55 van de patiënten in de fusidinezuurgroep genezen, tegen 13 in de placebogroep. Ook na 2 en 4 weken bleven deze verschillen bestaan, zij het in mindere mate. De therapietrouw was in de placebogroep kleiner, terwijl het aantal bijwerkingen bij hen groter was dan in de fusidinezuurgroep. De onderzoekers stellen dat fusidinezuur werkzamer is dan placebo (beide in combinatie met povidon-jood) bij de behandeling van kinderen met impetigo. Verder zetten zij grote vraagtekens bij de waarde van de behandeling van impetigo met povidon-jood.

Koning S, Suijlekom-Smit LWA van, Nouwen JL, Verduin CM, Bernsen RMD, Oranje AP, et al. Fusidic acid in the treatment of impetigo in general practice: double blind randomised placebo controlled trial. BMJ 2002;324:203-6.