Foeto-foetaal belangenconflict bij een meerlingzwangerschap met ernstig discordante groei; ethische afwegingen
Open

Klinische les
24-06-2005
M.A. de Boer, J.C.M. van Huisseling en J. van Roosmalen

Auteursinformatie

Groene Hart Ziekenhuis, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Gouda.
Mw.M.A.de Boer, assistent-geneeskundige (thans: Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Leiden); hr.dr.J.C.M.van Huisseling, gynaecoloog.
Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Verloskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.
Hr.dr.J.van Roosmalen, gynaecoloog.
Correspondentieadres: hr.dr.J.van Roosmalen (j.j.m.van_roosmalen@lumc.nl).