Foeto-foetaal belangenconflict bij een meerlingzwangerschap met ernstig discordante groei; ethische afwegingen
Open

Klinische les
24-06-2005
M.A. de Boer, J.C.M. van Huisseling en J. van Roosmalen
Aanvaard op 12-01-2005.
Gepubliceerd op 24-06-2005.
In print verschenen in week 25 2005.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1369-72