Foetale bewaking intra partum: van stethoscoop naar ST-analyse van het ecg

Klinische praktijk
Michelle E.M.H. Westerhuis
Sanne M. Strasser
Karel G.M. Moons
Ben Willem J. Mol
Gerard H.A. Visser
Anneke Kwee
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B259
Abstract

Samenvatting

Intra-partumbewaking van de bedreigde foetus vindt sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw plaats door middel van continue registratie van de foetale hartfrequentie, tezamen met de registratie van de uterusactiviteit (cardiotocogram; CTG).

Zonder extra bewakingstechnieken leidt CTG-beoordeling echter tot onnodige interventies vanwege het grote aantal foutpositieve registraties.

Microbloedonderzoek uit het voorliggende deel van de foetus leidt tot een reductie van het aantal foutpositieve CTG-registraties, maar men past dit weinig toe.

Geautomatiseerde ST-analyse van het foetale ecg met behulp van het STAN-apparaat, in combinatie met het visueel beoordeelde CTG, leidt mogelijk tot minder metabole acidose bij de geboorte, minder interventies en minder microbloedonderzoeken.

De STAN-methode lijkt, ondanks het nadeel van grote inter- en intraobservervariatie bij de visuele interpretatie van het CTG, een aanvulling voor de kliniek.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Obstetrie: drs. M.E.M.H. Westerhuis, arts-onderzoeker; drs. S.M. Strasser, arts in opleiding tot gynaecoloog; prof. dr. G.H.A. Visser en dr. A. Kwee, gynaecologen.

Julius Center for Health Sciences and Primary Care: prof. dr. K.G.M. Moons, epidemioloog.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Amsterdam.

Prof. dr. B.W.J. Mol, gynaecoloog en epidemioloog.

Contact drs. M.E.M.H. Westerhuis (m.e.m.h.westerhuis@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 januari 2009

Ook interessant

Reacties