Flexibele toegangspoort voor excisie rectumtumoren

Klinische praktijk
Martijn W.J. Stommel
Simone Velthuis
Peter van den Boezem
Colin Sietses
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4889
Abstract

Samenvatting

Transanale endoscopische microchirurgie wordt breed toegepast als techniek voor orgaansparende behandeling van rectumtumoren. Het instrumentarium is echter relatief duur en de techniek is zeer complex. Sinds 2010 zijn er een aantal patiëntbeschrijvingen verschenen waarin een techniek wordt beschreven voor transanale excisie van rectumtumoren met gebruik van een anale toegangspoort (‘single-access port’). Dit is een flexibele poort met meerdere kanalen die ontworpen is voor transumbilicale laparoscopische chirurgie. De vorm en het materiaal maken deze scoop uitermate geschikt voor transanale toepassing. Transanale chirurgie met een flexibele anale toegangspoort is een relatief eenvoudige procedure en vergt geen investering in nieuw instrumentarium. Deze nieuwe techniek maakt het voor meer chirurgen mogelijk transanale endoscopische chirurgie uit te voeren.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei, afd. Heelkunde, Ede.

Drs. M.W.J. Stommel en dr. C. Sietses, chirurgen; drs. P. van den Boezem, aios heelkunde; drs. S. Velthuis, coassistent.

Contact drs. M.W.J. Stommel (m.stommel@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 juni 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Martijn W.J. Stommel ICMJE-formulier
Simone Velthuis ICMJE-formulier
Peter van den Boezem ICMJE-formulier
Colin Sietses ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Renée
Barendse

Renée M. Barendse1, Willem A. Bemelman2 en Eelco J.R. de Graaf3

 

1 Arts-onderzoeker, afdeling Maag- Darm- Leverziekten, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

2 Hoogleraar minimaal invasieve chirurgie, afdeling Heelkunde, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Colorectaal chirurg, afdeling Heelkunde, IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJsel

 

 

Met interesse lazen wij het artikel over de transanale toepassing van zogenaamde single ports, elders in het Tijdschrift. Wij delen de mening van de auteurs dat de capaciteit van orgaansparende rectum chirurgie op korte termijn uitbreiding behoeft en single port transanale chirurgie (SPTS) een veelbelovende techniek is.

Echter, de suggestie van de auteurs om conventionele transanale endoscopische microchirurgie (TEM) te vervangen door deze nieuwe techniek is erg kort door de bocht, aangezien er geen wetenschappelijk bewijs is voor de toepassing van de SPTS als vervanging voor de TEM.

Hoewel de tot nu toe gerapporteerde complicatiepercentages van SPTS vergelijkbaar lijken met die van TEM, dienen andere essentiële aspecten zoals kosteneffectiviteit en leercurve nog nader bestudeerd te worden voordat ferme conclusies getrokken kunnen worden. Is SPTS toepasbaar op alle tumoren waarbij locale excisie geïndiceerd is of blijft de TEM expertise nodig als back-up voor grotere en proximaal gelegen tumoren?

Daarnaast wordt gesteld dat TEM tot fecale incontinentie leidt in tegenstelling tot SPTS. Ten eerste is dit nog niet bestudeerd na SPTS en ten tweede vertalen de manometrisch kwantificeerbare effecten van TEM zich klinisch maar ten dele in een verminderde anorectale functie.(1) Functionele consequenties zijn bovendien meestal van voorbijgaande aard en kunnen, gezien de relatie met tumorgrootte, tevens te wijten zijn aan verminderde rectale reservoircapaciteit.(1)

 

 

Referenties

(1)      Allaix ME, Rebecchi F, Giaccone C et al. Long-term functional results and quality of life after transanal endoscopic microsurgery. Br J Surg2011;98(11):1635-43.