FDG-PET/CT bij schildkliernodi na onzekere cytologie
Open

De EfFECTS-studie
Onderzoek
28-12-2015
E.J. (Lisanne) de Koster
Aanvaard op 09-12-2015.
Gepubliceerd op 28-12-2015.
In print verschenen in week 2 2016.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9888