Fasciitis necroticans ten gevolge van een infectie met <i>Vibrio vulnificus</i> in een palingkwekerij
Open

Casuïstiek
25-02-2009
Angelique Dijkstra, Jan van Ingen, Pieter H.W. Lubbert, Olga L.M. Haenen en A.V.M. (Lieke) Möller

Auteursinformatie

Martini Ziekenhuis, Groningen.

Afd. Intensive Care: drs. A. Dijkstra, arts niet in opleiding tot specialist; dr. J. van Ingen, intensivist.

Afd. Chirurgie: drs. P.H.W. Lubbert, chirurg.

Laboratorium voor Infectieziekten: dr. A.V.M. Möller, arts-microbioloog.

Wageningen Universiteit, Centraal Veterinair Insituut, Researchcentrum, Lelystad.

Dr.ir. O.L.M. Haenen, onderzoeker.

Contactpersoon: drs. A. Dijkstra (angelique.dijkstra@mzh.nl).

Verantwoording

Drs. Y. Eltahir, plastisch chirurg, en B. Tebbes, medisch fotograaf, Universitair Medisch Centrum Groningen, droegen bij aan dit artikel.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 april 2008