Farmaco-economische evaluatie van universele HIV-screening in de zwangerschap; een kosteneffectiviteitsanalyse voor Amsterdam
Open

Onderzoek
21-04-2000
M.J. Postma, J.A.R. van den Hoek, E.J. Beck, B. Heeg, J.C. Jager en R.A. Coutinho
Aanvaard op 12-01-2000.
Gepubliceerd op 21-04-2000.
In print verschenen in week 16 2000.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:749-54