Explantatie van een implanteerbare defibrillator of pacemaker post mortem

Zorg
19-07-2010
Brian Bosch en Alexander H. Maass

Auteursinformatie

Huisartspraktijk Kuinre: Drs. Brian Bosch, huisarts.

Universitair Medisch Centrum Groningen.

Afd. Cardiologie, Thoraxcentrum: dr. A.H. Maass, cardioloog.

Contactpersoon: dr. A.H. Maass (a.h.maass@thorax.umcg.nl).

Verantwoording

Prof.dr. Felix Zijlstra gaf advies bij dit artikel.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 maart 2010