Exfoliatieve cytologie.
Open

Media
27-05-1986
R.W. Veldhuizen, M.E. Boon en F.T. Bosman
Exfoliatieve cytologie. Bijdragen aan de scholingscursus ‘Exfoliatieve cytologie’, Noordwijkerhout, februari 1986. Onder redactie van R.W.Veldhuizen en M.E.Boon. 160 bl., fig., tabellen. Coulomb Press Leyden, Leiden 1986. Prijs: ingen. ƒ  39,90.

Dit boekje is een bundeling van de voordrachten, gehouden tijdens een recente nascholingscursus voor patholoog-anatomen. In de inleiding verzoeken de redacteuren om clementie vanwege de ‘niet-vlekkeloze’ uitvoering. Dit is zeker niet ten onrechte; van redactie lijkt nauwelijks sprake te zijn geweest. Het grote aantal drukfouten en de wat rommelige typografie zijn niet onoverkomelijk. Storender is de zeer onevenwichtige opzet. Sommige bijdragen hebben een didactische inslag, andere zijn daarentegen onderzoeksverslagen of technisch-theoretische verhandelingen. Tussen ...