Ethisch verantwoorde zorg voor BRMO-dragers

Perspectief
Marcel F. Verweij
Babette O. Rump
Aura Timen
Marlies E.J.L. Hulscher
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4286
Abstract

Samenvatting

Nederlandse zorginstellingen slagen er relatief goed in om uitbraken van antibioticaresistente pathogenen te voorkomen, en daarmee kwetsbare patiënten te beschermen. De voorzorgsmaatregelen die daarvoor worden genomen, kunnen echter belastend zijn voor asymptomatische dragers van zo’n bacterie of voor mensen die er mogelijk mee in aanraking zijn gekomen. Dit leidt tot ethische dilemma’s. Op basis van een studie naar de impact van dragerschap en voorzorgsmaatregelen op het welzijn van dragers presenteren we een ethisch kader voor verantwoorde zorg bij dragerschap. We betogen daarbij dat uit oogpunt van solidariteit de lasten voor preventie en bestrijding van resistentie zoveel mogelijk maatschappelijk gedragen moeten worden. Het is niet terecht om het probleem primair te beschouwen als een conflict tussen bescherming van kwetsbare patiënten enerzijds, en dragers anderzijds.

Auteursinformatie

Wageningen University & Research, afd. Communication, Philosophy and Technology: prof.dr. M.F. Verweij, filosoof. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven: drs. B.O. Rump en prof.dr. A. Timen, artsen maatschappij en gezondheid infectieziektebestrijding. Radboudumc, Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Nijmegen: prof.dr. M.E.J.L. Hulscher, gezondheidswetenschapper.

Contact M.F. Verweij (marcel.verweij@wur.nl)

Verantwoording

Dit artikel is voortgekomen uit onderzoek dat financieel mogelijk gemaakt werd door het Ministerie van VWS (V/150013/18/ED) en ZonMw (731010011). Dr. André Krom, filosoof en ethicus (Universiteit Utrecht), gaf waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Marcel F. Verweij ICMJE-formulier
Babette O. Rump ICMJE-formulier
Aura Timen ICMJE-formulier
Marlies E.J.L. Hulscher ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties