Ernstige vitamine D-deficiëntie bij ruim de helft van de niet-westerse allochtone zwangeren en hun pasgeborenen
Open

Onderzoek
04-03-2006
J.P.M. Wielders, P.D. van Dormaël, P.F. Eskes en M.J. Duk

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, Utrechtseweg 160, 3818 ES Amersfoort.
Afd. Klinische Chemie: hr.dr.ir.J.P.M.Wielders, klinisch chemicus.
Afd. Obstetrie en Gynaecologie: mw.P.D.van Dormaël, assistent-geneeskundige; hr.dr.M.J.Duk, gynaecoloog.
Afd. Kindergeneeskunde: hr.P.F.Eskes, kinderarts.
Correspondentieadres: hr.dr.ir.J.P.M.Wielders (jpm.wielders@meandermc.nl).