Ernstige vitamine D-deficiëntie bij ruim de helft van de niet-westerse allochtone zwangeren en hun pasgeborenen
Open

Onderzoek
04-03-2006
J.P.M. Wielders, P.D. van Dormaël, P.F. Eskes en M.J. Duk
Aanvaard op 08-08-2005.
Gepubliceerd op 04-03-2006.
In print verschenen in week 9 2006.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:495-9