Er komt bij mijn kind iets uit de anus
Open

Klinische les
08-12-2010
Rosalie J.L. Kuiper, Justin R. de Jong en C.M. Frank Kneepkens

Reacties (2)

Diederik Kuenen
30-01-2011 14:09

Er komt iets uit de anus

In uw artikel schrijft u dat snelle verwijdering van het stolsel bij een getromboseerde randvene de pijn doet verdwijnen. Maar in de referentie die u hierbij noemt staat excision of thrombosed external hemorrhoids, wat iets anders is. Ik placht in het verleden onder lokale verdoving een incisie te doen en de stolsels eruit te drukken, voor de arts in ieder geval een kleine en bevredigende ingreep.  Nadat een bevriende chirurg mij vertelde dat er geen evidence was voor de superioriteit van deze methode boven een afwachtende houding, ben ik dat laatste beleid gaan volgen, te weten lidocainezalf en eventueel paracetamol als pijnstilling. Ik heb niet de indruk, dat de genezing langer duurt of de recidivekans groter is, maar wetenschappelijk bewijs heb ik daarvoor niet.
 
Diederik Kuenen, huisarts
Frank Kneepkens Kneepkens
01-02-2011 19:47

Er komt iets uit de anus (antwoord auteurs)

Wij danken collega Kuenen voor zijn reactie. Vooropgesteld zij dat het probleem van getromboseerde randvenen eigenlijk alleen bij volwassenen wordt gezien. Er is inderdaad geen sluitend bewijs dat ingrijpen (trombusverwijdering door excisie of incisie; de laatste is een iets kleinere ingreep, maar het ‘netto’ verschil is gering) beter zou zijn dan afwachten. In Nederland leren de meeste chirurgen tijdens hun opleiding om het stolsel binnen 48 uur na begin van klachten te verwijderen. Meestal presenteren de patiënten zich echter vrij laat; dan heeft trombusverwijdering inderdaad geen zin meer en is pijnstilling de beste optie.
 
Frank Kneepkens,Justin de Jong