Er heerst weer mazelen

Klinische les
19-08-2013
Wim Opstelten, W.L.M. (Helma) Ruijs, Adilia Warris, Rob S. van Binnendijk, Tom F.W. Wolfs en Susan J.M. Hahné

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht.

Dr. W. Opstelten, huisarts.

Centrum voor Infectieziektebestrijding, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.

Dr. W.L.M. Ruijs, arts infectieziektebestrijding; dr. R.S. van Binnendijk, viroloog; dr. S.J.M. Hahné, arts-epidemioloog.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Kindergeneeskunde, Nijmegen.

Dr. A. Warris, kinderarts-infectioloog/immunoloog.

Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht.

Dr. T.F.W. Wolfs, kinderarts-infectioloog/immunoloog.

Contactpersoon: dr. W. Opstelten (w.opstelten@nhg.org).

Verantwoording

J. Huisman, huisarts te Opheusden, leverde de beschrijving van patiënt A aan en T. van ’t Klooster en H. Giesbers van het RIVM maakten figuur 3 en 4.
Belangenconflict: W. Opstelten, W.L.M. Ruijs, R.S. van Binnendijk, T.F.W. Wolfs en S.J.M. Hahné zijn lid van het Outbreak Management Team Mazelen van het RIVM. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 2 augustus 2013

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Wim OpsteltenICMJE-formulier
W.L.M. (Helma) RuijsICMJE-formulier
Adilia WarrisICMJE-formulier
Rob S. van BinnendijkICMJE-formulier
Tom F.W. WolfsICMJE-formulier
Susan J.M. HahnéICMJE-formulier