Epileptisch insult met dodelijke afloop

De puzzel is pas gelegd als alle stukjes passen
Klinische les
13-05-2019
Fleur J.P. van Dijck, Jolanda H. Schieving, Roger J.M. Brüggemann en Anneliese Nusmeier

Dames en Heren,

Overlijden aan de gevolgen van een epileptische aanval is dramatisch en komt slechts zelden voor. Wij beschrijven het beloop van een patiënte bij wie de werkdiagnose ‘status epilepticus met secundaire respiratoire insufficiëntie’ niet alle aspecten van het ziektebeloop kon verklaren. De resultaten van uitgebreide toxicologische screening na het overlijden van patiënte wierpen een heel ander licht op de zaak.

Auteursinformatie

Zuyderland Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Heerlen: drs. F.J.P. van Dijck, anios kindergeneeskunde. Radboudumc, Nijmegen. Afd. Kindergeneeskunde: drs. J.H. Schieving, kinderneuroloog. Afd. Farmacie: dr. R.J.M. Brüggemann, ziekenhuisapotheker. Afd. Pediatrische Intensive Care: dr. A. Nusmeier, kinderarts-intensivist.

Contact: F.J.P. van Dijck (fleurvandijck@live.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Fleur J.P. van DijckICMJE-formulier
Jolanda H. SchievingICMJE-formulier
Roger J.M. BrüggemannICMJE-formulier
Anneliese NusmeierICMJE-formulier