Epileptisch insult met dodelijke afloop

De puzzel is pas gelegd als alle stukjes passen
Klinische les
13-05-2019
Fleur J.P. van Dijck, Jolanda H. Schieving, Roger J.M. Brüggemann en Anneliese Nusmeier

Dames en Heren,

Overlijden aan de gevolgen van een epileptische aanval is dramatisch en komt slechts zelden voor. Wij beschrijven het beloop van een patiënte bij wie de werkdiagnose ‘status epilepticus met secundaire respiratoire insufficiëntie’ niet alle aspecten van het ziektebeloop kon verklaren. De resultaten van uitgebreide toxicologische screening na het overlijden van patiënte wierpen een heel ander licht op de zaak.

Aanvaard op 02-01-2019.
Gepubliceerd op 13-05-2019.
In print verschenen in week 30 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3521