En toen was er de Wkkgz

Nieuwe wet met vergaande gevolgen voor artsen
Recht
22-12-2015
Aart C. Hendriks

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, dep. Publiekrecht, Leiden.

Prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Aart C. HendriksICMJE-formulier