Elektroconvulsietherapie effectief en veilig bij 55 patiënten van 56 jaar en ouder met stemmingsstoornissen en somatische comorbiditeit
Open

Onderzoek
02-09-2001
J.A. van Waarde en M.L. Stek
Aanvaard op 15-05-2001.
Gepubliceerd op 02-09-2001.
In print verschenen in week 35 2001.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1693-7