Effectiviteit antibiotica bij mastitis puerperalis niet bewezen
Open

In het kort
29-06-2009
Phyllis I. Spuls en Wim Opstelten

Waarom dit onderzoek?

Mastitis puerperalis is een veelvoorkomende infectie bij vrouwen die borstvoeding geven. De ernst wisselt; de verschijnselen variëren van lichte lokale roodheid en pijn tot abcesvorming en sepsis. Vaak is Staphylococcus aureus de verwekker. Het goed ledigen van de borst, bedrust, ijskompressen en pijnstilling zijn veel toegepaste behandelingen. Over de toegevoegde waarde van antibiotica bestaat twijfel.

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van antibiotica bij mastitis puerperalis?1

Hoe werd dit onderzocht?

In december 2007 werd een systematische literatuurstudie verricht waarbij in 4 databases gezocht werd naar relevante (quasi)gerandomiseerde onderzoeken. Daarnaast probeerde men niet-gepubliceerde onderzoeken te achterhalen.

Belangrijkste resultaten

Slechts 2 onderzoeken werden geïncludeerd. In het ene onderzoek, met 25 patiënten, werd amoxicilline vergeleken met cefradine; er werd geen verschil gezien in effectiviteit (symptoomvermindering na 1 week). Het andere onderzoek, met ongeveer 100 patiënten, had 3 armen: het ledigen van de borst met aanvullend antibioticagebruik (penicilline, ampicilline of erytromycine), alleen borstlediging, of geen enkele behandeling. Na 2 weken waren onder de antibioticagebruiksters meer vrouwen symptoomvrij dan onder degenen die geen behandeling hadden gehad (96 versus 15%; relatief risico (RR): 6,6; 95%-BI: 3,5-12,6). In vergelijking met alleen borstlediging was het voordeel van antibioticagebruik minder groot (RR: 1,9; 95%-BI: 1,5-2,5). Ook de gemiddelde duur van de klachten verschilde per onderzoeksarm (respectievelijk 2,1; 4,2 en 6,7 dagen).

Consequenties voor de praktijk

Er is weinig bewijs voor de effectiviteit van antibiotica bij de behandeling van mastitis puerperalis. Er zijn goede, dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoeken nodig.

Literatuur

  1. Jahanfar S, Ng CJ, Teng CL. Antibiotics for mastitis in breastfeeding women [Cochrane review]. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(1):CD005458.