Effect van nieuwe diabetesmedicatie op mortaliteit

In het kort
03-08-2018
Weena Chen en Richard IJzerman
Aanvaard op 08-06-2018.
Gepubliceerd op 03-08-2018.
In print verschenen in week 32 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3099