Efedrine en Ephedra in afslankmiddelen en andere producten
Open

15-07-2002
C.S. van der Hooft en B.H.Ch. Stricker
Aanvaard op 17-05-2002.
Gepubliceerd op 15-07-2002.
In print verschenen in week 28 2002.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1335-6