Eerst metformine geven, dan pas nadenken over gewenste HbA-streefwaarde?

Opinie
Sebastiaan T. Houweling
Kornelis J.J. van Hateren
Gijs W.D. Landman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8314
Abstract

Als het gaat om de glucoseregulatie lijkt het tijdperk 'hoe lager, hoe beter' voorbij. Sinds de nieuwe NHG-standaard 'Diabetes mellitus type 2' is dit ook op richtlijnniveau duidelijk geworden.1 Bij een groot deel van de patiënten die ouder dan 70 jaar zijn wordt geadviseerd om minder strenge HbA1-streefwaarden te hanteren. Deze nieuwe streefwaarden zijn opgesteld naar aanleiding van de uitkomsten van een aantal grote studies naar het effect van intensieve versus minder intensieve glucosebehandelingen.2-5

Doel van glucoseverlagende behandeling

Anno 2014 is er een arsenaal aan diabetesgeneesmiddelen voorhanden, inclusief een scala aan nieuwe middelen. De effectiviteit van deze middelen wordt in eerste instantie geëvalueerd aan de hand van het effect op de glucoseregulatie, welke wordt gemeten met de HbA1-waarde. Echter, deze waarde is maar een surrogaatuitkomstmaat voor het verlagen van het risico van micro- en macrovasculaire complicaties. In wezen willen we complicaties, zoals blindheid, nierfalen…

Auteursinformatie

Onderzoekscentrum Ketenzorg Chronische ziekten, Zwolle.

Dr. S.T. Houweling kaderhuisarts diabetes (tevens: huisartsenpraktijk Hoogstraten en Houweling, Sleeuwijk); dr. K.J.J. van Hateren, huisarts; dr. G.W.D. Landman, internist.

Contact dr. S.T. Houweling (houweling@langerhans.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Sebastiaan T. Houweling ICMJE-formulier
Kornelis J.J. van Hateren ICMJE-formulier
Gijs W.D. Landman ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties