Een zuigeling met een rood en gezwollen ooglid
Open

Diagnose in beeld
26-07-2019
Merel Meeuwes en Tom F.W. Wolfs

Casus

Een 8 maanden oude zuigeling met een blanco voorgeschiedenis werd door de huisarts met spoed naar de kinderarts verwezen vanwege sinds een dag bestaande koorts en een progressieve zwelling van het linker ooglid. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij zwelling en roodheid van het linker onder- en bovenooglid en wat purulente uitvloed (figuur a). De oogbewegingen konden wij niet onderzoeken. Er was geen sprake van rinorroe. Een CT-scan van het aangezicht toonde uitgebreide preseptale zwelling van het linker ooglid, zonder postseptale (orbitale) betrokkenheid (figuur b). Op basis van deze bevindingen konden wij een orbitale cellulitis uitsluiten en stelden wij de diagnose ...