Een zeldzame oorzaak van trommelstokvingers en horlogeglasnagels
Open

Casuïstiek
19-01-2009
Dorien H.J.M. Linssen-Ramakers, Mirian J.F. Starmans-Kool en H. Ralph M. Peeters

Bij een 57-jarige man met intermitterende artralgieën, spierpijnen, koorts en trommelstokvorming aan de tenen werd met skeletscintigrafisch en röntgenologisch onderzoek de diagnose ‘hypertrofische osteoartropathie’ (ziekte van Pierre Marie-Bamberger) bevestigd. Ondanks uitgebreid aanvullend onderzoek werd er geen onderliggende oorzaak gevonden, met name geen pulmonale afwijkingen, maligniteiten of infecties. Pas toen patiënt wegens bloedbraken met spoed op de eerstehulpafdeling werd gezien, werd op een hernieuwde CT van het abdomen een aortoduodenale fistel bij een geïnfecteerde aortabifurcatieprothese gezien. De prothese werd vervangen en een defect in het duodenum werd gesloten. Het postoperatieve beloop werd gecompliceerd door een sepsis met multiorgaanfalen, waarvan de patiënt uiteindelijk nagenoeg restloos herstelde. De periostreacties passend bij de hypertrofische osteoartropathie verdwenen nadien volledig en de trommelstokvorming van de tenen nam af. Een van de zeldzamere oorzaken van trommelstokvorming en horlogeglasnagels zijn geïnfecteerde vaatprothesen, zoals deze casus illustreert. Bij patiënten met een hypertrofische osteoartropathie en klachten van algehele malaise is uitgebreide diagnostiek naar de zeldzamere oorzaken noodzakelijk, om zo ernstige complicaties te kunnen voorkomen.