Een zegelringcelcarcinoom van de maag als eerste uiting van een mammacarcinoom
Open

Casuïstiek
20-05-2003
F.A.R.M. Warmerdam, J.L.G. Blaauwgeers, B. de Valk en K.J. Roozendaal

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam.
Afd. Inwendige Geneeskunde: mw.F.A.R.M.Warmerdam, assistent-geneeskundige (thans: Rode Kruis Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk); dr.B.de Valk, internist-oncoloog; dr.K.J.Roozendaal, internist-hematoloog/oncoloog.
Afd. Pathologie: J.L.G.Blaauwgeers, patholoog.
Correspondentieadres: mw.F.A.R.M.Warmerdam (f_warmerdam@hotmail.com).