Een vrouw met urineweginfecties en flankpijn

Wat is de diagnose?
Tom A.T. Marcelissen
Martijn A.C. Smits
Philip E.V. Van Kerrebroeck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3865
Abstract

Casus

Een 52-jarige vrouw presenteerde zich op de polikliniek Urologie vanwege recidiverende urineweginfecties en pijn in de linker flank. Anamnestisch had patiënte sinds 20 jaar last van urolithiasis en daarbij had zij meerdere malen nierstenen uitgeplast. Een abdominale CT-scan toonde beiderzijds uitgebreide calcificaties van de nier (nefrocalcinose) (figuur a). Een buikoverzichtsfoto liet tevens een niersteen in de linker ureter zien (figuur b). Gezien de grootte van de calcificaties en de clustering in het niermerg (medulla) was het beeld suggestief voor de diagnose ‘medullaire sponsnieren’. Dit is een congenitale aandoening waarbij de terminale ductuli in het niermerg cysteus zijn verwijd. Hierdoor…

Auteursinformatie

MUMC, afd. Urologie, Maastricht.

Dr. T.A.T. Marcelissen, aios urologie; drs. M.A.C. Smits, arts-onderzoeker; prof.dr. P.E.V. Van Kerrebroeck, uroloog.

Contact dr. T.A.T. Marcelissen (tmarcelissen@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 1 september 2011

Auteur Belangenverstrengeling
Tom A.T. Marcelissen ICMJE-formulier
Martijn A.C. Smits ICMJE-formulier
Philip E.V. Van Kerrebroeck ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties