Een vrouw met orale ulceraties
Open

Diagnose in beeld
23-04-2009
Richard Barkhuysen en Stefaan J. Bergé

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Nijmegen.

Drs. R. Barkhuysen, mond-, kaak en aangezichtschirurg, in vervolgopleiding tot hoofd-halsoncoloog; prof.dr. S.J. Bergé, mond-, kaak- en aangezichtschirurg.

Contactpersoon: drs. R. Barkhuysen (r.barkhuysen@mka.umcn.nl).

Verantwoording

Aanvaard op 21 mei 2008