Een vrouw met het ‘restless genital’-syndroom
Open

Een moeilijk behandelbaar probleem
Casuïstiek
17-04-2013
Symen K. Spoelstra, Marcel D. Waldinger, Esther R. Nijhuis en Willibrord C.M. Weijmar Schultz

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Groningen.

Drs. S.K. Spoelstra, arts-onderzoeker; dr. E.R. Nijhuis, arts-assistent gynaecologie; prof.dr. W.C.M. Weijmar Schultz, gynaecoloog/seksuoloog NVVS

HagaZiekenhuis, polikliniek Neuroseksuologie, Den Haag.

Prof.dr. M.D. Waldinger, neuropsychiater/seksuoloog FECSM (tevens: afd. Farmaceutische Wetenschappen, Faculteit BetaWetenschappen, Universiteit Utrecht).

Contactpersoon: drs. S.K. Spoelstra (s.k.spoelstra@umcg.nl).

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 februari 2013

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Symen K. SpoelstraICMJE-formulier
Marcel D. WaldingerICMJE-formulier
Esther R. NijhuisICMJE-formulier
Willibrord C.M. Weijmar SchultzICMJE-formulier